• Onze prijzen gelden telkens voor een bepaalde categorie. Daar binnen zijn er opsplitsingen naar gelang de leeftijd.
   
  • CAT 1 ERKEND JEUGDWERK
   Onder jeugdwerk verstaan we groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met jeugd,  in de vrije tijd en onder begeleiding.
  • CAT 2 JEUGDGROEPEN - ZORGGROEPEN
   Alle jeugdwerkgroepen die niet voldoen aan de voorwarden van erkend jeugdwek.
   Zorggroepen: RVT, dagverblijven, organisaties erkend door VAPH.
  • CAT 3: SCHOLEN
   Kleuterscholen, Lagere school, Middelbere school, Hoger onderwijs, Universiteiten.
  • CAT 4: ALLE ANDERE GROEPEN
   Familiegroepen, sportgroepen, culturele vereniging, oud leiding, bedrijven,...
    
 • Voor de boekingen geldt er ook een voorschotregeling. Bij de boeking, indien meer dan een half jaar op voorhand, vragen wij een eerste voorschot van 100 euro per nacht. Vanaf zes maand voor het verblijf volgt een tweede vooschot. Dit bedraagt 20% van de vermoedelijke eindfactuur. Het eerste voorschot wordt hiervan in mindering gebracht.